Kuro talpos

Talpos skystam kurui laikyti patalpose

Kaina Nuo: 195€

  • Skysto kuro talpos Paskirtis: naftos kurui arba kitiems III gaisringumo klasei (užsiliepsnojimo temperatūra aukštesnė nei 55° C) priskiriamiems degiems skysčiams sandėliuoti neveikiant slėgiui, t.y. esant tik sandėliuojamo skysčio hidrostatiniam slėgiui.
  • Naftos kuro sandėliavimo principai: Naftos kuro sandėlį galima įrengti tik rūsyje, pusrūsyje arba žemiausiame antžeminiame pastato aukšte.
  • Šie rezervuarai nėra skirti įkasti į žemę.
  • Visi rezervuarai, sudėti į bateriją pastato naftos kuro sandėlyje, turi būti vienodos rūšies ir dydžio, o bendras tokių rezervuarų tūris negali viršyti 100 m3.
  • Laikyti pastato viduje daugiau kaip 5000 dm3 naftos kuro galima tik specialiai tam skirtam sandėlyje, kurio negalima naudoti kitiems tikslams.
  • Ne didesnio kaip 1000 dm3 tūrio rezervuarą galima pastatyti katilinės patalpoje, ne mažesniu kaip 1,0 m atstumu nuo katilo, jeigu rezervuaras įstatomas į sugeriančią vonią (sugeriančiosios vonios sąlyga netaikoma rezervuarams su dvigubu gaubtu) ir atskiriamas nuo katilo ne plonesne kaip 12 cm storio mūrine sienele, kuri vertikalius rezervuaro matmenis turi viršyti 30 cm, o horizontalius 60 cm.
  • Daugiau kaip 10000 dm3 tūrio naftos kuro sandėlių patalpos neturėtų tiesiogiai ribotis su gyvenamosiomis patalpomis.

Paskutinį kartą atnaujinta: by Sildyk Pigiau

Skip to content